icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

COVID-19: V rámci štátnej pomoci môžete umoriť až milión eur

22.05.2020 | 14:06
Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie nového vírusu COVID-19 na daňovníkov, Vláda SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR predstavila balík daňových opatrení. Súčasťou tohto balíka opatrení je aj možnosť daňovníkov uplatniť si odpočet doposiaľ neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa tzv. Lex Corona.

V nadväznosti na nejasnosti, ktoré vznikali pri výklade Lex Corona, Finančné riaditeľstvo SR upresnilo, že využiť je možné len takú stratu, na ktorej odpočítanie má daňovník nárok podľa Zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období roku 2019. To znamená, že daňovník si môže odpočítať iba tie časti daňovej straty, na ktorej odpočítanie daňovníkovi v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nezanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane. Úhrnná výška straty, ktorú je možné umoriť je 1 milión EUR.

Toto zvýhodnené odpočítanie straty je možné uplatniť len jednorazovo, a to v daňovom priznaní k dani z príjmov, u ktorého lehota na podanie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Uplatnenie odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 podľa Lex Corona nie je pre daňovníka povinné, a daňovník môže pri odpočítavaní daňovej straty aj naďalej postupovať podľa Zákona o dani z príjmov (t.j. uplatniť daňové straty vo výške ¼), ak je to pre neho výhodnejšie.