icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Odklad lehôt na oznamovanie cezhraničných opatrení o 6 mesiacov

14.08.2020 | 10:55
Dávame do pozornosti, že návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ (DAC 6), bol prijatý a v súčasnosti je účinný. Ako sme už informovali, vďaka tomuto návrhu mali členské štáty EÚ získať možnosť odkladu lehôt na plnenie povinností vyplývajúcich z DAC 6 - reportovanie cezhraničných opatrení.

O oznamovacej povinnosti, ktorej podliehajú cezhraničné opatrenia, a termínoch na podávanie prvých oznámení, sme už písali v článku DAC 6 - Oznamovanie cezhraničných opatrení.

V nadväznosti na schválený návrh pozmeňujúci pôvodnú smernicu DAC 6 dostali členské štáty príležitosť prostredníctvom lokálnej legislatívy posunúť lehoty na podávanie oznámeni až o šesť kalendárnych mesiacov.

Pozitívnou správou je, že Slovenská republika sa rozhodla využiť maximálny možný odklad. Nové lehoty na oznamovanie cezhraničných opatrení sú:

  • 30-dňová lehota pre oznamované opatrenia sa namiesto od 1. júla 2020 začne aplikovať až od 1. januára 2021
  • opatrenie uskutočnené od 25. júna 2018 do 30. júna 2020 je potrebné oznámiť do 28. februára 2021.
  • opatrenie uskutočnené od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 je potrebné oznámiť najneskôr do 31. januára 2021
  • 30. apríl 2021 je dátum, ku ktorému sprostredkovateľ predloží správu s opatreniami určenými pre trh

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na naše daňové oddelenie. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránke, facebooku a Linked-Ine.