icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

23.07.2020 | 15:24
O opatreniach pre podnikateľov s názvom Lex Korona ste už určite počuli. Mohlo by Vás zaujímať, že v súvislosti s týmito opatreniami sa novelizoval aj zákon, v rámci ktorého dochádza k zmene v oblasti platenia preddavkov na daň na príjmov.

Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov právnickej osoby splatné od začiatku roka 2020 do lehoty na podanie daňového priznania sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, v ktorom je uvedená daň za rok 2018, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň z príjmov platia a ktorým je:

1.kalendárny rok, ktorý začal 1. januára 2020,
2.zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,
3.hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.“


Z toho vyplýva, že daňovníci, ktorí podali daňové priznanie v období od 1. januára 2020 do konca kalendárneho mesiaca nesledujúceho po mesiaci, v ktorom vláda vyhlásila skončenie pandémie, môžu platiť preddavky na daň z príjmov podľa daňového priznania za rok 2019.

Ak sú vyššie ako preddavky na daň z príjmov vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti (napr. za, či budú preddavky platiť podľa daňového priznania za rok 2019 alebo rok 2018), daňovníci sa môžu rozhodnúť 2018, v závislosti od toho čo je pre daňovníka výhodnejšie.

Pokiaľ obdobie pandémie skončí v roku 2020, daňovníci nebudú musieť tieto preddavky doplatiť. V tejto situácii sa tieto preddavky vysporiadajú až pri podaní daňového priznania za rok 2020.