icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Rozhovory

Riaditeľka Rezortu Piešťany: Všetci naši členovia sú za to, aby Grape aj iné podujatia zostali v Piešťanoch

21.02.2020 | 16:25
Predtým pracovala na marketingovom oddelení v piešťanských kúpeľoch, od septembra minulého roka prešla na pozíciu výkonného riaditeľa v Rezorte Piešťany. Tatiana Nevolná vyštudovala Záhradnú a krajinnú architektúru na SPU v Nitre. Dnes riadi inštitúciu, ktorá sa stará o prezentáciu Piešťan na Slovensku i v zahraničí.

Pracovali ste v kúpeľoch, postupne ste začali pomáhať na marketingovom oddelení Rezortu a dnes už ste na čele tejto oblastnej organizácie cestovného ruchu. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu?

T: Nebolo to jednoduché rozhodnutie. V marketingu som pracovala desať rokov, z toho osem ako marketingová manažérka kúpeľov. Cestovný ruch mi je blízky a sledujem jeho trendy.  Tie ukazujú, že turizmus sa odkláňa od prezentácie jednotlivých subjektov smerom k destinačnému manažmentu. Jednoducho povedané, v súčasnosti turistom neponúkame hotel, reštauráciu či kúpalisko, ale celú destináciu, región s jeho rôznymi atraktivitami. To bola moja hlavná motivácia, prečo som sa rozhodla pre účasť na výberovom konaní do vedenia Rezortu - pomôcť rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. Zatraktívniť celú destináciu Piešťany, zviditeľniť ju, aby k nám prichádzalo viac návštevníkov, ktorí tu minú viac peňazí, skrátka prispieť k rozvoju turizmu v Piešťanoch a okolí.

Čo je cieľom Rezortu Piešťany?

T: Ako som už povedala, budovanie atraktívnej turistickej destinácie, ktorá vzniká spojením obcí, miest, poskytovateľov služieb turizmu, a dokonca subjektov iných odvetví. Spolu vytvárajú silnú ponuku a na trhu sú konkurencieschopní. Hlavným cieľom je zvyšovanie príjmu z cestovného ruchu. To znamená vyšší počet návštevníkov, zvyšovanie počtu vracajúcich sa návštevníkov, ako aj dlhšie pobyty a väčšie výdavky návštevníka počas pobytu v regióne. Rezort Piešťany funguje ako väčšina podobných organizácií. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci členovia Rezortu Piešťany. Predstavenstvo tvorené štyrmi členmi zabezpečuje činnosť a fungovanie organizácie. Výkonným orgánom je riaditeľ, to je v súčasnosti moja úloha.  

 

Ako získavate financie?

T: Zdrojom financovania OOCR Rezort Piešťany sú povinné a dobrovoľné členské príspevky. Získavame tiež dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V roku 2020 môžeme získať maximálnu výšku dotácie zo súhrnnej hodnoty vybratých členských príspevkov za rok 2018.

Úlohou Rezortu je aj prezentácia regiónu v médiách a vytváranie pozitívneho obrazu destinácie. Členský príspevok mesta Piešťany je stotisíc eur ročne. Nebolo by pre mesto efektívnejšie zaplatiť miestnu firmu, ktorá sa profesionálne venuje PR?

T: Tvorba pozitívneho obrazu destinácie ako cieľového miesta cestovného ruchu v médiách je len jednou z mnohým činností, ktoré Rezort vykonáva. V roku 2019 sme mali na ňu vyčlenených približne pätnásť percent z celkového rozpočtu, v roku 2020 je to predbežne necelých desať percent z návrhu rozpočtu na tento rok. V poslednom štvrťroku 2019 sme mali zabezpečený PR servis profesionálnou agentúrou, ktorá Piešťany a okolie veľmi dobre pozná a sú jej srdcovou záležitosťou. V roku 2020 by sme v spolupráci s agentúrou radi pokračovali. Pre všetkých členov Rezortu je aj finančne výhodnejšie byť súčasťou propagácie Piešťan ako destinácie, než keby si mal každý zvlášť zaplatiť PR servis a priestor v médiách.

Členom Rezortu Piešťany sa môže za minimálny ročný členský príspevok tisíc eur stať ktorákoľvek  firma alebo organizácia. Čo od vás dostane ako protihodnotu?

T: Cieľová destinácia sa vyznačuje aj tým, že sa v nej nachádzajú potrebné ubytovacie i gastronomické zariadenia a možnosti zábavy či iného trávenia voľného času. No zážitok a spokojnosť návštevníka už iba organizácia zabezpečiť nezvládne. Na druhej strane zasa samotný hotel nemá dostatok síl a prostriedkov, aby v konkurenčnom prostredí dokázal dostatočne propagovať svoj produkt aj destináciu Piešťany na všetkých potrebných trhoch. Hlavná výhoda členstva teda spočíva v združení síl a prostriedkov na dobudovanie potrebnej nekomerčnej infraštruktúry. Zjednodušene sa dá povedať, že Rezort Piešťany je platformou, kde sa stretávajú ponuka a dopyt. Na svoje plecia preberá väčšinu marketingu destinácie: zabezpečuje propagáciu a sprostredkuje predaj produktov. Ročné členské je vlastne marketingovým výdavkom. O všetkých výhodách členstva sa záujemcovia dozvedia online.

Prejdime k podpore miestnych organizácií či projektov. Ako a kedy môžu miestni organizátori požiadať o príspevok?

T: Na rok 2020 sme v Rezorte Piešťany zaviedli novinku v podobe žiadostí o príspevok, aby sme takýmto spôsobom  vniesli transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov našej organizácie. Každý, kto sa chcel uchádzať o pridelenie finančných príspevkov na projekt súvisiaci s rozvojom turizmu v tomto regióne, musel podať žiadosť.

Na základe čoho a kto určuje, ktorému projektu budú peniaze schválené?

T: Na základe jeho potenciálu a prínosu pre cestovný ruch na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany. Prijaté žiadosti posudzovala výberová komisia zložená zo siedmich členov: dvaja členovia sú z radov podnikateľských subjektov, dvaja zo samosprávy, predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a zástupca krajskej oblastnej organizácie Trnavský kraj. 

Máme u nás tiež podujatia, ktorých organizátori nepochádzajú z Piešťan a prenajmú si napríklad letisko, Dom Umenia alebo inú časť mesta. Komunikujete a spolupracujete aj s nimi?

T: Myslím si, že keď má podujatie prínos pre cestovný ruch na území našej pôsobnosti, nezáleží na tom, odkiaľ pochádzajú ľudia, ktorí ho organizujú. Môže nás iba tešiť, že spomedzi konkurenčných destinácii si vybrali práve nás a sme pre nich atraktívni. Informáciu o možnosti získať príspevok som sa snažila poslať všetkým, ktorí už v Piešťanoch a okolí podujatia organizovali, ale aj aktívnym ľudom a organizáciám z Piešťan, ktorí by mohli prísť s dobrým nápadom na zaujímavý projekt. Poprosila som ich tiež o posunutie tejto informácie aj ďalším šikovným ľudom, ktorých poznajú.

Azda najväčším festivalom v meste je festival Grape. Pôvodne bol desiaty ročník na letisku posledným, avšak už vieme, že budúci rok bude ešte v Piešťanoch. Lobujete za to, aby takéto akcie zotrvali v regióne?

T: Samozrejme, všetci naši členovia sú za to, aby mali Piešťany atraktívne podujatia, ktoré k nám pritiahnu čo najviac návštevníkov. Keď sa pozrieme na zoznam podujatí na tento rok, Piešťany by sme mohli pokojne nazvať mestom festivalov. Je v záujme nášho regiónu, aby to tak aj ostalo.

Rezort prezentuje kúpeľné mesto aj v iných Slovenských mestách a zahraničí. Akým spôsobom?

T: Spoločnými propagačnými materiálmi, vlastným stánkom alebo ako vystavovateľ na veľtrhoch cestovného ruchu, prezentáciami a prezentačným stánkom v iných mestách a na veľvyslanectvách, e-marketingom či PR.

Využívate aj štandardné formy, ako je televízna, printová či online reklama, prípadne nejaké iné promo?

T: Výroba a odvysielanie televíznej reklamy v celoslovenskom alebo zahraničnom médiu sú príliš finančne nákladné, preto o nej neuvažujeme. Reklamu v regionálnych médiách však už áno. To platí aj o printovej a online reklame. Iné formy sme zatiaľ nerealizovali, ale uvažujeme o nich.

Kto tieto návrhy podáva, vyrába a schvaľuje?

T: Návrhy na konkrétne marketingové aktivity môže navrhnúť ktorýkoľvek člen Rezortu Piešťany. Väčšinou ich však podávam ja, člen predstavenstva alebo náš marketingový pracovník. V minulosti grafiku spracovávala externá reklamná agentúra, respektíve grafické štúdio. Momentálne máme marketéra, ktorý vie pracovať aj v grafických programoch. Návrhy však vždy schvaľuje predstavenstvo.

V minulom období bola verejnosť informovaná o dvoch kauzách Rezortu. Prvá sa týkala vrátenia dotácie štátu, vtedy prišiel Rezort o pekný balík peňazí. V druhej kauze boli odhalené stovky materiálov v pivnici Mestského úradu v Piešťanoch. Ako plánujete zvýšiť transparentnosť činnosti  organizácie?

T: Výkonný riaditeľ  je výkonným orgánom oblastnej organizácie a hlavným organizátorom činnosti oblastnej organizácie. V jej mene je oprávnený konať v rozsahu určenom stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva. V týchto intenciách vykonávam svoju funkciu od nástupu na miesto výkonnej riaditeľky Rezortu. Neprináleží mi posudzovať, čo a ako sa tu v minulosti udialo. Jedným z mojich cieľov je posilniť transparentnosť všetkých oblastí fungovania organizácie. Napríklad aj tým, že sa prípadní záujemcovia jednoducho dostanú k potrebným informáciám.

Šéfkou rezortu ste od septembra, keď ste nahradili bývalého výkonného riaditeľa, ktorý odišiel do dôchodku. Koncom februára budú voľby na nové štvorročné funkčné obdobie. S akými cieľmi idete do volieb?

T: Budem sa usilovať o navýšenie členskej základne Rezortu Piešťany. Do dnešného dátumu sme získali oficiálnych šesť nových členov, ďalšie nové subjekty a obce budú do organizácie čoskoro vstupovať. Ďalším mojím cieľom je vnášať transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov na podujatia a iné projekty. A tiež vylepšiť komunikáciu medzi Rezortom a jeho členmi.

Kde vidíte Rezort Piešťany na konci funkčného obdobia v roku 2024?

T: Spájaním jednotlivých subjektov a vytváraním partnerstiev chceme neustále priebežne napĺňať poslanie Rezortu Piešťany. Plánujeme rozšíriť členskú základňu o ďalšie zaujímavé subjekty. Pracujeme na vytvorení dôveryhodného webového sídla, kde návštevníci nájdu všetky potrebné informácie o destinácii Piešťany a okolie, vrátane možností aktívneho trávenia času v našom regióne. Na webe chceme prinášať aj tipy na výlety s možnosťou rezervácie pobytového balíčka, ktorý spája jednotlivé prevádzky, aby návštevník mohol vychutnať to najlepšie z Piešťan. Na webovom sídle chceme ponúkať aj merchandising so špeciálnym rozpoznateľným dizajnom a prostredníctvom e-shopu poskytnúť možnosť zakúpenia originálnych výrobkov, ktoré sa vyrábajú v Piešťanoch.

 

Foto, video a text: Miro Béreš