icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Vyhodnotenie cenovej ponuky

27.06.2023 | 07:43
Názov zákazky: Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie pre MS Finance5 s.r.o. Druh zákazky: tovary a služby Spôsob vykonania prieskumu trhu: oslovenie dodávateľa o predloženie cenovej ponuky Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79 Projekt "Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte" - NFP310040CVG4

Názov zákazky: Výstavba zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie pre MS Finance5 s.r.o.
Druh zákazky: tovary a služby
Spôsob vykonania prieskumu trhu: oslovenie dodávateľa o predloženie cenovej ponuky

Operačný program Kvalita životného prostredia - kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Projekt "Fotovoltaický zdroj na polyfunkčnom objekte" - NFP310040CVG4

 

Vyhodnotenie CP - MS Finance 5 s.r.o.