icon_scroll_up

Ideapark Media

Novinky nielen zo sveta Floreát Ideapark.
btn_srch
Článok

Zamestnávate alebo ste zamestnaní? Tu sú tipy, ako reagovať na situáciu s koronavírusom

01.04.2020 | 09:31
V spolupráci s VGD Slovakia sme pripravili súhrn odpovedí na množstvo aktuálnych otázok, ktoré sa v dnešnej dobe podnikateľom, aj ich zamestnancom, vynárajú.

Uvedomujeme si, že zmeny, ktoré so sebou prináša pandémia koronovarísu sa neustále menia, aktualizujú a dopĺňajú, čo môže byť pre Vás neprehľadné a mätúce. Okrem toho, že sme minulý týždeň zverejnili článok, v ktorom sme zhrnuli všetky prijaté opatrenia vlády, v tomto článku prinášame aj najčastejšie otázky a odpovedev kríze koronavírusu.

Vzťahy a možnosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 

1) Môžem svojich zamestnancov poslať preventívne domov z preventívnych opatrení?

Áno môžete. Potom sa to však považuje za prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanci majú nárok na plný plat. V prípade zvolenia zástupcov zamestnancov sa to môže znížiť na 60%.

Ak bola vaša spoločnosť zatvorená v dôsledku opatrenia prijatého Úradom verejného zdravotníctva, štát vám preplatí 80% mzdy zamestnanca.

Ak vaša spoločnosť nebola zatvorená v dôsledku opatrenia prijatého Úradom verejného zdravotníctva, ale Vaše tržby poklesli napríklad z dôvodu zatvorenia iných spoločností, môžete požiadať štát o príspevok na zamestnanca takto:

• pokles tržieb spoločnosti o viac ako 20%, môžete získať príspevok na zamestnanca vo výške 180, - €;

• pokles tržieb spoločnosti o viac ako 40%, môžete získať príspevok na zamestnanca vo výške 300, - €;

• pokles tržieb spoločnosti o viac ako 60%, môžete získať príspevok na zamestnanca vo výške 420, - €;

• pokles tržieb spoločnosti o viac ako 80%, môžete získať príspevok na zamestnanca vo výške 540 €.

2) Existuje na Slovensku systém dočasnej technickej nezamestnanosti?

Nie, k dnešnému dňu taká možnosť neexistuje. Včera slovenská vláda prijala opatrenia, ktoré sa zameriavajú na konkrétne prípady, ktoré je možné porovnať s napríklad nemeckým „Kurzarbeit“.

3) Moji zamestnanci majú dovolenku z minulého roka, môžem ich zaviazať, aby si ju teraz čerpali?

Zamestnanci by mali súhlasiť s tým, kedy si dovolenku vezmú. Ako zamestnávateľ môžete prideliť až 2 týždne ročnej dovolenky, musíte však zamestnancov informovať najmenej 2 týždne vopred, pokiaľ sa nedohodnú na kratšom období.

4) Môžem zaviazať svojich zamestnancov, aby najskôr čerpali nadčasy?

Nie, neexistuje žiadna povinnosť. Zamestnanci sa môžu rozhodnúť čerpať voľno za nadčas, nemôžete ich však zaviazať.

5) Čo by mal môj zamestnanec urobiť, ak sa musí starať o deti?

V takom prípade môžu požiadať o OČR a získať náhradu zo sociálneho poistenia.

6) Moji zamestnanci pracujú z domu, je to kryté úrazovým poistením?

Je ťažké odpovedať. Mali by ste si to skontrolovať u svojho poradcu pre bezpečnosť pri práci.

7) Jeden z mojich zamestnancov je na dovolenke a nemôže sa vrátiť (načas). Čo môžem urobiť?

Možnosti návratu domov sa znižujú  každou hodinou. Zamestnanci, ktorí sú stále uviaznutí v zahraničí, majú na svojej strane prekážku, ktorá im bráni v práci, a v takom prípade si budú môcť čerpať dovolenku, nadčasy, dohodnúť sa na neplatenom voľne a pod.

8) Nemôžem zaručiť opatrenia týkajúce sa povinného odstupu medzi jednotlivými zamestnancami v mojej spoločnosti. Čo mám robiť?

V takom prípade budete musieť znížiť počet zamestnancov alebo úplne zatvoriť

9) Ako môžem zorganizovať voľby zástupcov zamestnancov?

Postup pri voľbe zastúpcov zamestnancov upravuje Zákonník práce. V tejto záležitosti vám môže pomôcť naša advokátska kancelária.

10) Je hospodárska kríza platným dôvodom pre prepustenie zamestnancov?

Áno, je. Reštrukturalizácia podniku je platným dôvodom pre prepustenie zamestnancov. Avšak aj v tejto pandemickej situácii sa musia uplatňovať a dodržiavať pravidlá a podmienky ustanovené v Zákonníku práce.

11) Aké sú náklady spojené s prepúšťaním zamestnancov?

Závisí to od dôvodu prepustenia a od toho, ako dlho pre vás zamestnanec pracuje. Môže to trvať až 3 mesiace s výpovednou lehotou a 3 mesačné odstupné.

 

Daňové povinnosti

1) Existuje všeobecné predĺženie a odloženie platieb daňovému úradu?

Nie, nie je to automatické a závisí to od rôznych druhov daní.

2) Mal by som naďalej platiť svoje preddavky na daň?

Áno, musíte platiť aj preddavky na daň, pretože tieto boli vypočítané na základe vášho predchádzajúceho daňového priznania. Možno má preto zmysel podať nové daňové priznanie teraz a na základe tohto nového daňového priznania potom znížiť budúce preddavky.

3) Môžem platiť nižšie preddavky na daň?

Áno, môžete požiadať daňový úrad, aby schválil nižšie zálohy na daň a nevyžaduje sa žiadna ďalšia dokumentácia, stačí uviesť dôvod súčasnej krízy. Upozorňujeme, že daňový úrad nemusí s touto žiadosťou automaticky súhlasiť, hoci uviedol, že bude brať do úvahy aktuálnu situáciu.

4) Musím ešte podať daňové priznania k dani z príjmu právnických osôb včas?

Daňové priznanie môžete podať do 30. júna 2020 a daňový úrad vám nebude účtovať žiadne sankcie. Nezabúdajte však, že odpustenie sankcií nie je to isté ako predĺženie lehoty. Najlepšie sa poraďte so svojím daňovým špecialistom. Stále odporúčame dokončiť prácu načas alebo oficiálne odložiť termín uzávierkou s oznámením predloženým do 31.3.2020.

5) A čo termíny na podanie DPH?

V súčasnosti nie je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH. Ak sa vám však vzhľadom na súčasnú pandémiu nepodarí zvládnuť žiadosť, môžete požiadať o vzdanie sa zodpovednosti za nedodržanie termínu, mali by ste to však urobiť do 30 dní odo dňa, keď ste mohli podať daňové priznanie k DPH a / alebo zaplatiť DPH.

6) Zmeškal som niektoré termíny, budú existovať sankcie?

Ak ste zmeškali určité termíny, mali by ste sa do 30 dní od dňa, keď prekážky zmizli, požiadať o zrieknutie sa zmeškaného termínu. Daňový úrad uviedol, že bude brať do úvahy aktuálnu situáciu.

7) Daňový úrad ohlásil daňovú kontrolu. Uskutoční sa to?

V súčasnosti existuje iba zámer predĺžiť lehoty pre všetky daňové kontroly. Predpokladáme, že v súčasnosti všetky postupy, ktoré si nevyžadujú návštevu daňového úradu, budú pokračovať.

Vyššie uvedená odpoveď je aktuálna v dňoch 29.3. 2020 a má iba všeobecný charakter. Neobsahujú všetky podrobnosti a konkrétne situácie, v ktorých by ste sa mohli nachádzať. Preto vám odporúčame obrátiť sa na našich poradcov skôr, ako podniknete akékoľvek konkrétne kroky.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte VGD Slovakia. Určite Vám poradia.

 

Autor: Tlačová správa VGD Slovakia